whitepaper IT

Download Whitepaper Rendement op IT

IT kan een bedrijf heel veel geld kosten door de aanschaf, implementatie en onderhoud van systemen. Voor veel managers zijn die hoge kosten een noodzakelijk kwaad: IT is nu eenmaal duur, terwijl het niet echt iets oplevert.

Het kan ook anders!

Als je anders omgaat met IT en de financiële verantwoording ervan krijg je een ander resultaat. Een meetbaar resultaat dat je kunt afzetten tegen reële investeringen. Rendement op IT dus.

IT ombuigen van kostenpost naar rendementsfactor, dat lukt niet in één dag. Om rendement op IT te behalen heb je een totaal andere kijk op de functie van IT en een nieuwe aanpak van IT-projecten nodig. In deze whitepaper beschrijven wij:

  1. De vier signalen die erop wijzen dat er meer rendement op IT te behalen is.
  2. Welke andere visie en aanpak tot (meer) rendement op IT leidt.
  3. Hoe je kunt sturen op rendement met het IT-huis.