Processtappen

Door te werken volgens vaste processtappen die elk concrete resultaten opleveren, geven we betrokkenen houvast en wordt er voor iedereen duidelijk wat er van hen wordt verwacht. De processtappen die worden genomen zijn de volgende:

  • Met de Quick Scan maken we een inventarisatie van de huidige IT-situatie
  • In de strategie bepalen we de doelen die we met de nieuwe IT-omgeving willen realiseren
  • In het ontwerp/landschap geven we aan hoe de toekomstige IT-omgeving eruit gaat zien
  • In de roadmap stellen we prioriteiten en leggen we de planning vast hoe we de veranderingen gaan realiseren
  • Het ontwerp is de specifieke invulling van de nieuwe IT-omgeving (de details) en de vertaling hiervan in contracten met leveranciers
  • De realisatie is de transitie naar de nieuwe situatie en beslaat alle implementatieactiviteiten
  • Bij de overdracht zorgen we ervoor dat de nieuwe situatie goed in beheer wordt genomen.