IT-rollen

Bij een aanpak waar de mens centraal staat, is het ook belangrijk om je te realiseren welke rollen mensen vervullen in het kader van IT. Dit helpt bij het op de juiste manier aanspreken, informeren en betrekken van deze personen.

  1. Relatie: extern contact (leverancier, klant, instantie)
  1. Toezichthouder: verantwoordelijk voor toezicht op IT (controlerende taak). Hieronder vallen bestuurders, controllers etc.
  1. Opdrachtgever: de eindverantwoordelijke voor IT-zaken. Dit kan betrekking hebben op zowel organisatorisch niveau (de CIO etc.) als op projecten en programma’s (de sponsor of eigenaar)
  1. Manager: de verantwoordelijke uitvoerder van IT-zaken. Dit kan betrekking hebben op zowel organisatorisch niveau (de IT manager, service manager etc.) als op projecten en programma’s
  1. Gebruiker: de ‘klant’ van IT en gebruiker van IT-middelen
  1. Beheerder: de rol die verantwoordelijk is voor het beheren van IT-middelen zowel vanuit functioneel als technisch perspectief (functioneel beheerder, systeembeheerder, applicatiebeheerder etc.)
  1. Vertaler: de rol tussen oplossing en gebruik om eisen en wensen te vertalen naar IT-oplossingen (business analist, informatie analist, architect etc.)
  1. Ontwikkelaar: de rol die IT-oplossingen bedenkt en maakt voor zowel infrastructuur als applicaties (software engineer, technical engineer, architect etc.)