Sturen op rendement met het IT-huis

IT heeft impact op de gehele organisatie, op klanten en op ketenpartners. Daarom verdient dit vakgebied aandacht en betrokkenheid van het (top)management. Maar hoe? IT-Councelor ontwikkelde het IT-huis, een model dat managers helpt om de IT-functie te doorgronden én effectief te besturen.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: IT is complex. Dat betekent dat aansturing van IT niet eenvoudig is. Verschillende aspecten spelen daarbij een rol. Om een stevig IT-huis te bouwen zijn er vijf elementaire ‘bouwstenen’ nodig: sturing, operatie, functionaliteit, techniek en informatie. Die indeling helpt managers om de juiste vragen te stellen en gerichte acties te ondernemen.

Het IT-Huis bestaat uit deze 5 bouwstenen:

•    Bouwsteen 1: Sturing
•    Bouwsteen 2: Operatie
•    Bouwsteen 3: Functionaliteit
•    Bouwsteen 4: Techniek
•    Bouwsteen 5: Informatie

Het IT-Huis geeft organisaties een eenvoudig intrument in handen om:

  • De complexiteit van het speelveld reduceren
  • Een gezamenlijke digitale strategie te ontwikkelen
  • De onderdelen voor digitalisering te ontwerpen
  • Het gat tussen Business en IT te dichten door onderling gesprek (communicatie en besluitvorming)
  • De migratie van de huidige naar de gewenste situatie en het proces van digitalisering te begeleiden.