IT-Huis

Het IT-Huis is een voor alle betrokkenen begrijpelijke weergave van de verschillende IT-domeinen en hun onderlinge samenhang. Het IT-Huis creëert direct vanaf het begin begrip en betrokkenheid, biedt een goed uitgangspunt voor de nodige kennisoverdracht en zorgt ervoor dat elk IT-domein de aandacht krijgt die het verdient.

Het beeld van een huis sluit aan bij het proces om te komen tot een goed ingerichte IT-omgeving en het onderhoud daarvan. Een huis moet gebouwd worden om het daarna te kunnen bewonen. Hierbij moet een standaard huis een eigen thuis worden door de inrichting en aanpassingen. Dit geldt ook voor IT.  Vervolgens is onderhoud nodig om het huis bewoonbaar te houden en ervoor te zorgen dat de IT-omgeving blijft draaien en tegemoet blijft komen aan het doel waar het voor bedoeld is.

Het IT-Huis behandelt de 5 domeinen van de integrale IT-omgeving binnen een bedrijf:

•    Sturing (Management)
•    Operatie (Werkwijze)
•    Functionaliteit (Applicaties)
•    Techniek (Infrastructuur)
•    Innovatie (Radar voor nieuwe ontwikkelingen)

Het biedt:

  • een blauwdruk/ontwerp voor elke IT-omgeving
  • een instrument voor planning en bewaking
  • een bron van kennis en ervaring
  • een gezamenlijk doel dat afdelingen en functies verbindt
  • een eenvoudig communicatiemiddel