VISIE

Fundamenteel andere aanpak voor rendement op IT

Organisaties zijn meer en meer afhankelijk van informatie die in grote mate bepalend is voor hun concurrentiekracht. IT is daarmee een voorwaarde geworden voor innovatie en succes. Dit staat in schril contrast met de vele mislukte IT-projecten en de hooggespannen verwachtingen die IT tot nu toe maar zelden waar heeft kunnen maken. Waar dit aan ligt? Simpel gezegd omdat voor het realiseren van rendement op IT-investeringen een fundamenteel andere benadering van IT nodig is (zie basisregels).

Medewerkers van IT-Councelor hebben in diverse grote en kleine organisaties van dichtbij gezien waar het fout kan gaan bij het selecteren, implementeren en onderhouden van IT-toepassingen. Op basis van deze praktijkervaring en continue wetenschappelijk onderzoek, is in antwoord hierop een eigen methodiek ontwikkeld die succesvol wordt ingezet bij klanten in diverse branches.

IT mag dan een technisch domein zijn, uiteindelijk zijn het de mensen die bepalen of de inzet van IT wel of niet succesvol is. Onze mensgerichte werkstijl begint dan ook altijd bij kijken wat men echt nodig heeft. Daarnaast besteden we veel tijd aan het informeren en opleiden van betrokkenen om draagkracht voor en gebruik van de toepassingen te optimaliseren.

Met onze ervaren managers, praktijkgerichte methodiek en mensgerichte aanpak, realiseren wij rendement op IT voor onze klanten.

Bij de cases leest u over de resultaten die wij voor anderen hebben gerealiseerd. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

Basisregels voor een andere benadering van IT:

  • De IT-omgeving en aanpak om deze te bouwen en te onderhouden moeten passen binnen de context van een organisatie
  • IT zal op een integrale manier moeten worden aangepakt zodat men ook bij ad hoc projecten de onderlinge samenhang van de IT-omgeving niet uit het oog verliest
  • Transparantie is noodzakelijk: verantwoordelijkheid voor en doelstellingen van IT moeten goed worden bepaald en voor iedereen duidelijk zijn
  • IT vereist zakelijkheid in besluitvorming en aansturing, waar nu emoties te vaak een grote rol spelen
  • Continue betrokkenheid van management, uitvoerders en gebruikers is nodig om IT te laten slagen.
  • Contextueel

  • Integraal

  • Transparant

  • Zakelijk

  • Betrokken