Robert Visscher

Senior IT Professional

Anderen omschrijven mij als een gedreven, enthousiasmerende en authentieke project- / verandermanager met een scherp waarnemingsvermogen. Gevoed door enthousiasme en optimisme werken mijn inzet, betrokkenheid en humor aanstekelijk, wat zorgt voor een positieve en oplossingsgerichte sfeer die anderen inspireert en motiveert.

Naast een brede bedrijfskundige scholing heb ik tevens een groot aantal opleidingen en trainingen op het gebied van mens- en gedragswetenschappen gevolgd. Het resultaat hiervan is dat ik in staat ben om de (hardere) zakelijke doelstellingen weet te realiseren met behoud van verbinding met de diverse stakeholders.

Mijn kracht ligt in het begeleiden van transities op het snijvlak van Business en IT. Mijn brede kennis en jarenlange ervaring in een groot aantal sectoren zet ik graag in binnen MKB+ organisaties waar ik mensen en organisaties kan begeleiden of ontzorgen in het realiseren van projecten, procesoptimalisaties en/of verandertrajecten.