GISCare

GISCare Software Solutions is een softwarespecialist op het gebied van field-service, GIS en mobiele oplossingen.

De Vraag

Als leverancier van IT-oplossingen was GISCare op zoek naar een IT-partner die haar met een onafhankelijke blik en complementaire expertise op een aantal vlakken zou kunnen ondersteunen om verdere groei en professionalisering van haar organisatie mogelijk te maken. Specifiek ging het hierbij om het verbeteren van de manier waarop wijzingen en projecten werden gemanaged en het coachen van medewerkers op de uitvoering van hun rol. Daarnaast was er bij het management behoefte aan een sparringpartner om samen te werken aan beleidsontwikkeling op het gebied van IT en de organisatie als geheel.

De Oplossing

IT-Councelor heeft GISCare bijgestaan bij het ontwikkelen van een bondige IT-strategie. Op basis hiervan is een helder plan uitgewerkt om de strategie te implementeren en is professionele communicatie opgezet om interne en externe doeleinden te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld communicatie in het kader van het leveren van software aan andere IT-bedrijven en het beter ondersteunen van gebruikers bij klanten.

Met ons IT-Huis als basis hebben wij GISCare’s IT-organisatie en –processen zo kunnen structureren en inrichten dat zij optimaal bij kunnen dragen aan de organisatiedoelstellingen. Het testen van software, de afhandeling van gebruikersvragen en het oplossen van software bugs zijn voorbeelden van activiteiten die hierbij anders zijn ingericht en nu beter verlopen.

Gedurende de periode van onze inzet hebben wij veel tijd besteed om interne en externe betrokkenen goed te informeren over en te betrekken bij de aanstaande veranderingen. Daarnaast hebben wij vanuit onze kennis en ervaring medewerkers kunnen coachen op hun IT-specifieke kennis en -vaardigheden waarbij per persoon een ontwikkelplan is opgesteld zodat hier ook in de toekomst invulling aan gegeven kan worden.

Tenslotte hebben wij onze expertise ingezet om de directeur van GISCare als sparringpartner bij de staan op terreinen als strategie, medewerkers en organisatieontwikkeling.

Het Resultaat

De inspanningen op het gebied van de inzet van IT binnen GISCare hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van focus op productontwikkeling. GISCare kreeg een heldere visie op de toekomst en de medewerker tevredenheid is toegenomen.