Mooy Logistics

Mooy Logistics is een logistiek dienstverlener, gespecialiseerd in transport en warehousing van voornamelijk fruit, groenten, bloemen en planten, maar ook van andere geconditioneerde producten. De dienstverlening beperkt zich niet tot opslag/overslag en het vervoeren van de goederen, maar omvat desgewenst de handling van de producten van A tot Z. Mooy Logistics verzorgt hoofdzakelijk groupagevervoer tussen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Dit doet zij voor een belangrijk deel vanaf haar vestigingen in Waddinxveen, Breda en Venlo.

De Vraag

De modernisering van de IT-omgeving waarmee Mooy Logistics financiële en concurrentievoordelen wilde behalen, was de aanleiding dat zij op zoek ging naar een IT-sparringpartner. Een partij die haar inhoudelijk en qua coördinatie zou kunnen assisteren bij het verder ontwikkelen van een gedegen IT-visie waarbinnen de systemen zouden moeten passen. Een specialist die haar niet alleen zou kunnen helpen bij het opstellen van de evaluatiecriteria van nieuwe systemen, maar die daarnaast de commerciële onderhandeling en contractvorming met de leveranciers voor haar rekening zou kunnen nemen en als klankbord voor de projectleiding zou kunnen fungeren.

De Oplossing

Johan Claassen, ICT Manager Mooy Logistics BV: “Ik wist zelf al redelijk goed waar ik heen wilde qua IT, maar zocht naar een klankbord om mijn ideeën te kunnen valideren. IT-Councelor kon deze rol goed vervullen en hun algemene kennis van de IT-markt heeft mij geholpen om mijn eigen keuzes in het goede perspectief te plaatsen. Vaak lukt het niet om in de dagelijkse hectiek tijd te nemen om na te denken over hoe IT een optimale bijdrage zou kunnen leveren aan de organisatie. Door de regelmatige afspraken met IT-Councelor moest ik hier simpelweg wel tijd voor maken. Samen hebben we een programma ontwikkeld om de doelstellingen die we in de IT-visie hadden benoemd, te realiseren”.

Een IT-manager heeft natuurlijk niet elk jaar te maken met de selectie van nieuwe applicaties en dan is het best lastig om alle aspecten die bij een dergelijk traject komen kijken de aandacht te geven die ze verdienen. Johan Claassen: “Het was heel prettig om een ervaren partner naast mij te hebben staan voor wie selectietrajecten aan de orde van de dag zijn. IT-Councelor zat er strak in bij de onderhandelingen en schroomde niet om bij de gesprekken precies te zeggen waar het op staat”.

De projectmanagementaanpak van IT-Councelor leverde een voor alle betrokkenen duidelijke en strak afgebakende scope voor het project, waardoor er goed gestuurd kon worden op voortgang en resultaat.

Het Resultaat

Johan Claassen: “De pragmatische aanpak en tools van IT-Councelor hebben ons enorm geholpen omdat ze een structuur bieden waar je de IT-organisatie als het ware in kunt gieten. Het concept van het IT-Huis en de voor iedereen begrijpelijke termen die hierbij worden gebruikt, heeft een grote bijdrage geleverd om de rest van de organisatie bij de IT-ontwikkelingen te betrekken. Het heeft ons daarnaast geholpen om op management- en directieniveau inzichtelijke te maken waar al die investeringen in de infrastructuur voor worden gebruikt en wat ze op moeten leveren.

Door de ervaring en de kennis van de IT-Councelor managers en het gebruik van bewezen methodieken, kon de inzet voor Mooy Logistics worden beperkt tot een aantal dagen per kwartaal en werden er met beperkte investeringen en snelle doorlooptijden goede resultaten neergezet.

Bij de contractonderhandeling hebben wij een goede prijs en aantrekkelijke voorwaarden voor Mooy Logistics kunnen realiseren. Hiermee is de basis gelegd voor een goede samenwerking tussen leverancier en klant, waarbij de risico’s voor de laatste worden beperkt. Het feit dat de IT-manager een inhoudelijke sparringpartner heeft waarmee hij een diversiteit aan onderwerpen kan bespreken, heeft geleid tot een meer gedegen besluitvorming en een verbetering van de efficiency en effectiviteit van zijn beleid.

Mooy Logistics Over IT-Councelor

“Het concept van het IT-Huis en de voor iedereen begrijpelijke termen die hierbij worden gebruikt, heeft een grote bijdrage geleverd om de rest van de organisatie bij de IT-ontwikkelingen te betrekken”

“Ik wist zelf al redelijk goed waar ik heen wilde qua IT, maar zocht naar een klankbord om mijn ideeën te kunnen valideren. IT-Councelor kon deze rol goed vervullen en hun algemene kennis van de IT-markt heeft mij geholpen om mijn eigen keuzes in het goede perspectief te plaatsen”

“Met het IT-Huis van IT-Councelor konden wij eindelijk ook op management- en directieniveau laten zien waar de investeringen in de infrastructuur voor worden gebruikt en hoe deze de organisatie helpen om goed te functioneren”