Norfolkline

Het Norfolkline shipping network combineert vracht- en passagiersservices. Naast betrouwbaar transport van vracht ten behoeve van haulage en forwarding bedrijven, ontwikkelen zij ook industriële logistieke oplossingen in samenwerking met producenten van zware industriële goederen. Voor passagiers verzorgt Norfolkline zowel vakanties op zee als de nodige ferryroutes naar bestemmingen in Europa en Scandinavië.

De Vraag

Na diverse jaren van interne reorganisaties en consolidaties bestond de noodzaak verdere besparingen te realiseren en bedrijfssystemen te optimaliseren. In dat kader was de vraag van Maersk om diverse sourcingopties te onderzoeken en te analyseren welk applicatielandschap nodig is om de genoemde doelstellingen te realiseren. De veranderingen werden via een gestructureerd programma gerealiseerd.

Oplossing & Resultaat

Directeur en eigenaar van IT-Councelor, Jacco Schonewille, is gedurende lange periode werkzaam geweest voor Maersk / Norfolkline. In zijn functie van IT-verantwoordelijke heeft hij een plan met duidelijke mijlpalen en heldere aanpak opgesteld als het startpunt van het corporate programma dat de besparingen en optimalisaties op het gebied van IT moest realiseren. Gebaseerd op dit plan werden meer dan 10 projecten geïdentificeerd en uitgevoerd. Het ging hierbij onder andere om de implementatie van een Europese helpdesk (gebaseerd op ITIL) en de selectie van een nieuw financieel systeem (JD Edwards). Daarnaast werd de implementatie van een Corporate Applicatie Portfolio door hem gerealiseerd en heeft hij vanuit IT-oogpunt de acquisitie van en integratie met twee bedrijven begeleid.

Het resultaat van het programma was een volledig uitbestede infrastructuur en operationele IT-organisatie om de applicaties en technologie te beheren. Intern beschikte men over een ontwikkelorganisatie die bestond uit diverse competence centers om zowel nieuwe ontwikkelingen als wijzigingen uit te voeren. Er werden 4 systemen geselecteerd en gedeeltelijk geïmplementeerd, variërend van een integratieplatform tot een terminalsysteem.

Later was Jacco als CIO verantwoordelijk voor de IT-strategie en –organisatie en lid van het executive team. Na diverse acquisities waren er 4 IT-afdelingen verdeeld over 6 locaties in Europa die vrijwel volledig onafhankelijk van elkaar zonder een consistente aanpak en richting functioneerden. Jacco’s opdracht was dan ook om 1 IT-organisatie te formeren met gecentraliseerd management, een geïntegreerde IT-omgeving en gestandaardiseerde processen.

Het uiteindelijke resultaat was een nieuwe supportorganisatie met een 24*7 helpdesk en een consolidatie van de applicaties en infrastructuur in 3 datacenters en 1 operationeel en 1 financieel systeem.