Logicx

Logicx biedt al ruim tien jaar de helpende hand aan gestrande automobilisten met vervangend vervoer, berging en transport. Zij was op zoek naar een ervaren, onafhankelijke partij om de huidige status van hun IT-dienstverlening in beeld te brengen en te kijken wat er moest gebeuren om deze op gelijk niveau te krijgen met hun IT-visie en –ambitie. Om voldoende inzicht en achtergrond te krijgen van de bestaande en gewenste IT-voorzieningen, heeft IT-Councelor een Quick Scan uitgevoerd. Samen met een stuk IT-visie is de analyse van de huidige IT-omgeving een prima uitgangspunt om een aantal projecten te definiëren waarmee Logicx resultaatgericht aan de slag kan met het optimaliseren van de inzet van IT voor de organisatie.

De Vraag

Logicx was op zoek naar een ervaren, onafhankelijke partij om de huidige status van haar IT-dienstverlening in beeld te brengen en te kijken wat er moest gebeuren om deze op gelijk niveau te krijgen met hun IT-visie en –ambitie.

De Oplossing

Om voldoende inzicht en achtergrond te krijgen van de bestaande en gewenste IT-voorzieningen, heeft IT-Councelor een Quick Scan uitgevoerd. Hierbij worden volgens een vast stappenplan samen met de klant alle domeinen van de IT-omgeving in kaart gebracht. De status van de infrastructuur, de gebruikte applicaties en welke behoeftes deze (nog niet) vervullen, de manier waarop de IT-omgeving wordt gemanaged en de manier waarop men IT inzet voor innovatieve doeleinden. De medewerkers zijn in elke fase van het project niet alleen geïnformeerd over, maar ook betrokken bij de genomen stappen. Op basis van het verkregen inzicht konden we Logicx een integraal advies geven over de manier waarop zij bestaande problematieken op kon lossen en mogelijkheden kon benutten.

Het Resultaat

Door de objectieve en gedegen externe analyse van haar totale IT-omgeving, had Logicx een goed gedocumenteerd beeld van haar integrale IT-omgeving. Henri Klijmeij, Manager Finance, ICT & Meldkamer: “Het was voor mij en mijn collega’s prettig om samen met ervaren mensen te kijken waar we op dit moment staan met onze IT-omgeving en welke stappen nodig zijn om onze ambitie op dit vlak te realiseren. Wat mij vooral aanspreekt, is de pragmatische manier waarop IT-Councelor zaken aanpakt en dat ze de complexiteit van IT terugbrengt naar begrippen en omschrijvingen die ook voor niet-IT’ers te volgen zijn”.

Samen met een stuk IT-visie is de analyse van de huidige IT-omgeving een prima uitgangspunt om een aantal projecten te definiëren waarmee Logicx resultaatgericht aan de slag kan met het optimaliseren van de inzet van IT voor de organisatie.

Logicx over IT-Councelor

“Het was voor mij en mijn collega’s prettig om samen met ervaren mensen te kijken waar we op dit moment staan met onze IT-omgeving en welke stappen nodig zijn om onze ambitie op dit vlak te realiseren. Wat mij vooral aanspreekt in de aanpak van IT-Councelor, is de pragmatische manier waarop men zaken doet en dat de complexiteit van IT wordt teruggebracht naar begrippen en omschrijvingen die ook voor niet-IT’ers te volgen zijn”