Installatiebedrijf

Een van de grote Nederlandse installatiebedrijven bedient al meer dan 40 jaar de informatie- en communicatiemarkt met kwalitatieve, innovatieve en betrouwbare producten en diensten. Zij verbindt mensen in een wereld waar informatie steeds sneller beschikbaar moet zijn. Dit installatiebedrijf legt een breed scala aan netwerken aan. Coax, mobiel, koper en niet te vergeten: glasvezel. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om verbinding.

De Vraag

Na diverse jaren van grote groei waren business en IT uit elkaar gegroeid en functioneerde de IT-organisatie door ziekte van de toenmalige IT- manager zonder adequate aansturing. De eerste behoefte van het installatiebedrijf was dan ook het tijdelijk invullen van de functie van IT-manager waarbij een belangrijke taak bestond uit het verder opstellen, uitwerken en implementeren van de IT-strategie. Parallel hieraan zouden diverse programma’s worden uitgevoerd voor het structureel verbeteren van de infrastructuur en het management en medewerkers worden ondersteund op strategische IT-gebieden.

De Oplossing

De ervaren interim manager die vanuit IT-Councelor werd ingezet heeft tijdens de duur van deze inzet diverse organisatorische- en managementvraagstukken opgepakt en het dagelijks management ter plekke of op afstand uitgevoerd. Zowel op personeel als organisatorisch vlak heeft een groot aantal veranderingen plaatsgevonden waarbij de praktijkgerichte aanpak van het IT-Huis als uitgangspunt werd genomen. Er is bijvoorbeeld een nieuwe afdelingsstructuur geïmplementeerd en een onderverdeling naar beheer, projecten en activiteiten aangebracht. Dit heeft geresulteerd in een heldere prioriteitstelling en meer focus op het werk wat uitgevoerd moet worden.

Er is veel aandacht geweest voor het betrekken en begeleiden van medewerkers van het bedrijf waardoor de onderlinge samenwerking is verbeterd, prioriteiten en planningen een grotere rol spelen en er meer aandacht is voor het bereiken van concrete resultaten en verbeteringen. Ook is er een zogenaamd verbeterplatform geïntroduceerd waarmee men de opgestelde IT-strategie kon gaan implementeren. Met het verbeterplatform heeft men nu een goede en gedocumenteerde IT-omgeving gecreëerd, kan voortgang van projecten worden gemonitord en gestuurd en houdt men telkens een brede, integrale blik zodat men alle domeinen van de IT-omgeving de nodige aandacht kan geven.

Een goed gekwalificeerde IT-manager is aangetrokken die aan de slag kan met het opgeleverde programmaplan om de komende jaren resultaatgericht projecten en activiteiten uit gaan voeren. Directeur Business Development: “Als IT-afdeling moet je continue blijven investeren om bij te blijven bij de business. IT-Councelor heeft hiervoor een prima fundament gelegd waarmee we de komende jaren verder kunnen”.

Het Resultaat

IT-architect: “IT-Councelor heeft ons geholpen om IT als het ware opnieuw te definiëren. Dit hebben ze gedaan door een scherpe analyse uit te voeren, vervolgens een nieuwe, werkbare structuur te bedenken en deze te implementeren. Een belangrijke inbreng van IT-Councelor is geweest dat ze de complexe materie van IT eenvoudiger konden weergeven. Hierdoor heeft de business meer begrip voor IT gekregen en is het bijvoorbeeld ook gelukt om de directie inzicht te geven in het belang van investeringen in de IT-infrastructuur omdat daarmee de hele organisatie beter kan functioneren. Zij hebben ons geholpen om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en de dingen die we doen, goed te doen”.

Andere concrete resultaten die bij het installatiebedrijf zijn gerealiseerd:

    • Op het gebied van de aansturing van de IT-organisatie is de managementstructuur versimpeld, zijn de verantwoordelijkheden duidelijk belegd en is de communicatie naar de direct betrokkenen en de hele organisatie goed opgezet.
    • De gebruikerstevredenheid is verhoogd, projecten zijn vlotgetrokken en het aantal uitstaande IT-problemen is drastisch teruggedrongen. De opgerichte IT-coördinatiegroep met vertegenwoordigers uit de business units zorgt voor een soepele afstemming met de business en door beheer en vernieuwing van IT op 2 aparte plekken in de IT-afdeling te beleggen, krijgen beide aspecten de gerichte aandacht die ze verdienen.
    • De werkwijzen voor project management, service management, financial management en delivery management zijn meer geformaliseerd, waardoor hierop strakker kan worden gestuurd en betrokkenen weten wat er van hen wordt verwacht.

De klant Over IT-Councelor

“IT-Councelor brengt op een planmatige manier structuur aan in IT, denkt daarbij aan de dag van morgen en is zeer resultaatgericht. IT-Councelor heeft ons geholpen om IT als het ware opnieuw te definiëren. Dit hebben ze gedaan door een scherpe analyse uit te voeren, vervolgens een nieuwe, werkbare structuur te bedenken en deze te implementeren. Een belangrijke inbreng van IT-Councelor is geweest dat ze de complexe materie van IT eenvoudiger konden weergeven. Hierdoor heeft de business meer begrip voor IT gekregen en is het bijvoorbeeld ook gelukt om de directie inzicht te geven in het belang van investeringen in de IT-infrastructuur omdat daarmee de hele organisatie beter kan functioneren. Ze hebben ons geholpen om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en de dingen die we doen, goed te doen”