Copiam Group

Copiam Group maakt industriële halffabricaten en bouwdelen van staal, beton of combinaties en is ketenregisseur voor haar klanten. Door de combinatie van ervaring in de bouwsector en staalhandel biedt Copiam Group integrale producten en diensten die resulteren in minder materiaalgebruik, slimmere processen, lagere kosten en duurzame gebouwconstructies. 

De Vraag

Door een overname ontstond de noodzaak om de gehele IT-omgeving (infrastructuur, applicaties en data) te ontvlechten uit de gecombineerde IT-omgeving van de moeder. Tijdens de eerste gesprekken met leveranciers kwamen we erachter dat de benodigde capaciteit en knowhow niet aanwezig was binnen de Copiam Group. Vanuit deze achtergrond is IT-Councelor gevraagd te assisteren bij de leveranciersselectie en de regierol van de migratie op zich te nemen. Het uitgangspunt was om snel en kwalitatief te ontvlechten met minimale verstoring van de operationele activiteiten. 

De Oplossing

IT-Councelor heeft een concreet projectplan opgeleverd en een heldere projectstructuur doorgevoerd. De volgende stap was het in kaart brengen van de huidige omgeving, waarbij tegelijkertijd een blauwdruk voor de nieuwe IT-omgeving gemaakt is op basis van het basisplatform model. Parallel daaraan heeft IT-Councelor geholpen bij het selecteren van leveranciers. In dit proces is een overall migratieplanning gemaakt en zijn de definitieve contracten getekend. Tijdens de implementatie had IT-Councelor de projectmanagement rol voor de interne organisatie en de leveranciers. 

Hans Hilbrands, algemeen directeur Copiam Group: “IT-Councelor is scherp op de inhoud en weet de juiste vragen te stellen. In dit project was veel informatie niet voorhanden bij bestaande en toekomstige leveranciers. De complexiteit bleek ook groter dan verwacht. Door de juiste vragen te stellen en te volharden wist IT-Councelor de benodigde informatie boven tafel te brengen en de snelheid van het project op gang te houden. 

Het Resultaat

We zijn meegenomen door IT-Councelor. Dit heeft geleid tot een vlekkeloze overgang naar de nieuwe IT-omgeving. De operatie heeft er niet onder geleden en we ervaren direct de voordelen van de nieuwe omgeving zoals een sterk verbeterde performance. 

Copiam Group over IT-Councelor

“IT-Councelor is scherp op de inhoud, met de focus op de opdracht 

IT-Councelor evalueerde op regelmatige basis de voortgang en heeft dit op een heldere manier inzichtelijk weten te maken. Voortgang, communicatie en kosten zijn altijd helder gecommuniceerd.