Projecten

Vanuit de ambitie om voor onze klanten rendement op IT te realiseren, voert IT-Councelor zeer uiteenlopende programma’s uit voor een diversiteit van organisaties. Onderstaand een overzicht van een aantal specifieke programma’s.

Wilt u weten hoe wij uw IT-investeringen kunnen laten renderen? Wij delen onze kennis en ervaring graag met u!

Business & IT Alignment

De business en IT begrijpen elkaar vaak niet, hebben andere belangen en verschillende karakters. Waar de business gebaat is bij snelle, innovatieve IT-oplossingen waar geld mee kan worden verdiend, is IT gefocust op het beheer en het in de lucht houden van bestaande systemen.

Met een goede business & IT alignment zorgt IT-Councelor ervoor dat IT een onderscheidende factor wordt en de business en IT op een constructieve manier samenwerken om gezamenlijk bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

ERP-implementaties

ERP-projecten kennen zo veel belangen (business, IT) en zo veel aspecten (functioneel, technisch en organisatorisch), dat het goed managen en uitvoeren ervan een uitdagende onderneming is.

IT-Councelor stelt bij al haar IT-diensten de mens centraal door te kijken wat de werkelijke behoefte is waaraan de IT-oplossing tegemoet moet komen. Hierdoor realiseren wij ERP-implementaties waarbij het systeem de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt en gebruikers actief bijdragen aan een efficiënte en effectieve operatie.

IT bij fusies en overnames

Twee uitdagende onderwerpen die er alleen op papier al lastig uitzien. Alle uitdagingen die gelden voor IT in algemene zin worden in het geval van fusies en overnames nog eens vergroot.

Met de gecombineerde praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp (promotieonderzoek TU Delft) van IT-Councelor biedt het echter juist kansen voor verbeteringen vanuit financieel-, operationeel- en klantperspectief.

Sourcing

IT-Sourcing is het bepalen welke IT-activiteiten in eigen beheer worden uitgevoerd en welke worden uitbesteed aan specialisten. Het goed bepalen wat een organisatie op gebied van IT zelf wil doen en wat zij wil uitbesteden, is geen sinecure omdat veel aspecten in de overweging moeten worden meegenomen.

IT-Councelor helpt organisaties met het realiseren van contracten met de beste prijs/kwaliteit verhouding en zorgt ervoor dat zij de focus houden op de IT-taken waarmee zij zich kunnen onderscheiden. Sourcing moet worden ingezet voor het verbeteren van de IT-dienstverlening en daarmee het verhogen van de tevredenheid binnen de organisatie. Daarnaast helpt het bij het realiseren van een optimale inzet van de beschikbare capaciteit.

Strategiedefinitie en –implementatie

Organisaties worstelen om IT een plek te geven die past bij het bedrijf. Ze weten vaak niet welke ontwikkelingen noodzakelijk zijn om IT-investeringen optimaal te kunnen laten renderen. Om een goede strategie te kunnen formuleren, is goede kennis van de markt en inzicht in de bestaande integrale IT-omgeving cruciaal.

Op basis van een grondige inspectie, zorgen wij voor een helder geformuleerde IT-richting die begrijpelijk is voor alle betrokkenen. Wij vullen deze aan met een concreet plan hoe deze richting kan worden uitgewerkt. Onze pragmatische aanpak en tools bieden een structuur waarmee organisaties de IT-strategie daadwerkelijk kunnen implementeren in de praktijk.