Karin Buzing

ROI Manager

De functies en rollen die ik heb vervuld in mijn carrière zijn zeer divers, altijd ingegeven door een brede interesse en nieuwsgierigheid naar het nieuwe en onbekende. Sinds 2002 acteer in de wereld van IT waarbij mijn interesse voornamelijk is gericht op CRM en CRM software. Dit heeft direct te maken met het feit dat ik het van groot belang vind dat bedrijven en organisatie intrinsiek gemotiveerd moeten zijn om hun klant (wie dat dan ook is) zo goed mogelijk te willen helpen. Ik ben ervan overtuigd dat het ‘bedrijven van CRM’, met welk systeem ook, van groot belang is om het onderscheid te kunnen maken. Samenwerken, samen delen, samen zorgen voor de klant zorgt voor resultaat en arbeidssatisfactie.
Als meervoudig ambitieuze generalist ben ik daarbij sterk in het verbinden van partijen, het enthousiasmeren en als leider op te treden. Meer dan eens heb ik de titel ‘de smeerolie van het project’ mogen ontvangen. Door mijn ervaring weet ik
CRM onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk en in te implementeren in de bedrijfsvoering.
Opdrachtgevers die vooruit willen, nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn, zichzelf willen uitdagen en die IT in het algemeen en CRM in het bijzonder strategisch willen inzetten, passen goed bij mij.