Hans van der Ploeg

Senior IT Professional

Als bestuurlijk informatiekundige begeef ik me graag op het snijvlak van ICT en organisatie. Door mijn jarenlange ervaring met implementatie- en optimalisatieprojecten op het gebied van CRM en boekhoudkundige systemen weet ik dat succes alleen mogelijk is als op beide terreinen de zaken professioneel worden aangepakt. Daarbij heb ik aandacht voor mensen (het individu, het team, de onderlinge samenwerking en afspraken) en verstand van processen en systemen. De mensgerichte benadering is belangrijk. Het zijn per slot van rekening mensen die moeten werken in het proces en met het systeem. Deze benadering lijkt vanzelfsprekend, maar mijn jarenlange ervaring heeft me doen beseffen dat deze in de praktijk vaak niet wordt toegepast. Mijn ervaring heb ik voornamelijk opgedaan bij fondswervende organisaties en leden- en belangenorganisaties. Zo heb ik onder andere gewerkt voor Amnesty International, Nierstichting, Leger des Heils, GrootNieuwsRadio, Ifes Nederland, Bible League, EO, IZB, Amref, Epilepsie Fonds Nederland en Agapè.