Frans van Essen

ROI Manager

Als Senior Manager in diverse rollen in het corporate bedrijfsleven, MKB en de publieke sector heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot de verschillende bedrijfsprocessen. Daardoor heb ik het vermogen ontwikkeld om de verbinding te kunnen leggen tussen datgene wat voor de bedrijfsvoering van belang is en de rol die professionals dienen te spelen om de business te ondersteunen. Het zwaartepunt heeft daarbij altijd gelegen op de toepassing en ondersteuning van IT, zowel intern als extern. Als IT Professional bij IT-Councelor help ik organisaties graag om te identificeren welke maatregelen genomen moeten worden om in de toekomst succesvol te kunnen blijven opereren en hoe deze maatregelen met succes geïmplementeerd kunnen worden.