IT Master in één dag

De training ‘IT Master in één dag’ presenteert in vogelvlucht alle belangrijke onderwerpen op het gebied van IT management. Met best practices zoals ITIL en PRINCE2 en onderwerpen zoals Cloud Computing en IT Governance. Bondig en toch volledig. Een training die uw visie op IT zal veranderen

De IT training voor managers

Eindelijk een IT training die specifiek voor managers ontwikkeld is. De basis voor deze training is een uniek concept dat met succes bij meerdere organisaties is gebruikt. Het concept onder de titel IT-Huis geeft een eenduidige structuur om voor uw organisatie een integrale IT visie op te stellen.

Het beantwoordt de volgende 5 vragen:

 • Welke technische infrastructuur past bij onze organisatie?
 • Hoe moet het applicatie landschap van onze organisatie ontworpen worden?
 • Wat is de meest effectieve aansturing van IT voor onze organisatie?
 • Welke IT ontwikkelingen zijn belangrijk voor onze organisatie en hoe moeten deze gemanaged worden?
 • Hoe stemmen we IT af op onze organisatie en welke mensen hebben we daarvoor nodig?

Met IT Master in één dag zal een breed publiek aan haar trekken komen. Natuurlijk geldt dit voor mensen in uw bedrijf die verantwoordelijk zijn voor een IT operatie. Maar ook voor managers die verantwoordelijk zijn voor een afdeling of proces waar IT een niet weg te denken component is. Omdat deze training in 5 uur complexe zaken onder de aandacht brengt, wordt een gezond verstand en een grote interesse gezien als een voorwaarde om maximaal resultaat uit deze training te behalen. Alhoewel de training bedoeld is voor een breed publiek zullen de volgende functies vooral aangesproken worden door deze training:

  • Directeuren
  • Middenkader
  • Strategische IT functies zoals architecten en controllers
  • IT management functies zoals service managers of I&A coordinatoren
  • Project en Programma Managers
  • Beleidsmedewerkers

Zoals de lijst laat zien, is de training niet gericht op specifieke IT functies of specifiek op functies buiten de IT of Informatie Management afdeling. In de training zal juist duidelijk worden dat het zowel voor IT en de business van belang is om een integrale kennis van IT te hebben. Deze kennis komt pas tot haar recht in de toepassing op de totale context van uw organisatie.

IT mag verwachten

De training bestaat uit 5 blokken die gebaseerd zijn op het IT Management Huis. Ieder blok behandelt een essentieel onderdeel van een IT omgeving. De volgende onderdelen worden behandeld:

 1. De techniek van een IT omgeving
 2. De functionaliteit binnen een IT omgeving
 3. De operaties om een IT omgeving te managen
 4. De IT innovatie binnen een onderneming
 5. De sturing van een IT domein

  Door middel van deze blokken worden alle IT onderwerpen in een begrijpelijke context geplaatst waardoor het onthouden en gebruiken van deze onderwerpen eenvoudig wordt gemaakt. Het programma is zo opgebouwd dat u de grote hoeveelheid informatie kan verwerken en onthouden. Dit wordt gedaan door rustmomenten, afwisseling van sprekers, ezelsbruggetjes en aansprekende voorbeelden.

  Lees hier meer over het programma

Investering

Complete master trajecten maar ook veel commerciële IT trainingen vragen een zeer forse investering. Het concept van ‘IT Master in één dag’ is om met een geringe investering een grote hoeveelheid kennis en inzicht te vergaren. De investering in tijd en geld zijn daarom meer dan de moeite waard. Het resultaat van deze training is een grote stap vooruit op het gebied van uw persoonlijke IT kennis. Voor uw organisatie geeft deze training een nieuwe kijk op de toepassing van IT in uw onderneming. Meer info…

Doelgroep

Met de training ‘IT master in één dag’ wordt een brede doelgroep aangesproken. Het concept van de training is om complexe IT zaken voor een breed publiek verstaanbaar te maken. Niet alleen voor IT-ers maar juist ook voor andere medewerkers. Meer info…

Wetenschappelijke basis

Het uitgangspunt van ‘IT master in één dag’ is om IT kennis effectief in te kunnen zetten binnen de context van een organisatie. Praktijkgericht is een basis principe van de training. Dit betekent niet dat het belang van onderzoek en wetenschap teniet wordt gedaan. De training is gestoeld op een grote hoeveelheid literatuur en uitgebreid onderzoek. In ‘IT master in één dag’ worden praktijk en theorie niet tegen elkaar uitgespeeld maar zijn ze aanvullend en versterkend. Meer info…