Zorgmanifest vraagt om ICT investeringen

om zorg te verbeteren bij afnemend rendement:

hoe nu verder in uw organisatie?

14 MAART 2019 | STEFAN IJMKER

Volgens het recent gepubliceerde Zorgmanifest [1] dreigt de zorg om te vallen. Budgetten zijn niet toereikend voor de zorgvraag, personeelstekort en, als gevolg wachtlijsten. Met andere woorden: de “gezondheid” van de patiënt en van de zorgorganisatie wordt er niet beter op. De hoge werkdruk en de bureaucratie helpen daarnaast niet mee om van het personeelstekort af te komen. Genoeg problemen. Welke oplossingen zijn mogelijk door de weloverwogen inzet van Informatie en Communicatie Technologie (ICT)?

ICT is essentieel, nu en in de toekomst

ICT is essentieel in de zorg. Geen dossier informatie betekent geen behandeling, geen zorg, geen inkomsten. Daarnaast wil de mondige patiënt wil inzicht in zijn eigen dossier om zelf mee te beslissen. Voor het effectief inzetten van ketenzorg is samenwerking en uitwisseling van informatie in de keten onontbeerlijk. Voor het terugdringen van wachtlijsten zal de vraag naar de inzet van thuismonitoring en online consulten toenemen. ICT is de basis voor informatie uitwisseling, maar deze moet ook gebruiksvriendelijk zijn ingericht en benut worden om het zorgproces te verbeteren voor patiënten en zorgverleners.

Bedrijfsmatig werken aan betere zorg

In de zorg gaat het om de patiënt en zijn gezondheid, maar als bestuurders heb je daarnaast oog voor de financiële gezondheid van de organisatie. Bedrijfskundig inzicht in processen, inkomsten, uitgaven, verbeterpunten en kwaliteit van de zorg helpen om grip te houden op de financiële huishouding en om te innoveren in de kwaliteit van zorg. Procesoptimalisatie via ICT kan gericht ingezet worden om de werkdruk te verlagen: bijvoorbeeld innovaties om de benodigde tijd voor verslaglegging te verkorten. De potentiële zorgverlener van de toekomst is met high tech ICT opgegroeid en verwacht deze ICT tools. ICT Innovatie is er niet alleen voor financiële gezondheid maar ook om een aantrekkelijke werkgever te zijn met oog voor de werkdruk van medewerkers.

IT belemmeringen in de zorg

Bestuurders vragen om wendbaarheid bij wijzigingen in wetgeving en ontwikkelingen in de markt. ICT is echter niet vertegenwoordigd in het bestuur, zodat zij alleen kunnen beslissen over de dagelijkse zaken en niet kunnen ondersteunen bij de noodzakelijke vernieuwingen. Software leveranciers in de zorg hebben grote macht door de afhankelijkheid van hun systemen, waardoor innovaties op ICT gebied uit andere branches mondjesmaat binnen komen. Ketenpartners en afdelingen hebben hun eigen software applicaties, waardoor eilandautomatisering een feit is, en integraties voor het verkrijgen van keteninformatie lastig is. In dit ingewikkelde landschap is grip krijgen, innoveren en wendbaar zijn een oprechte opgave. En als gevolg krijgt IT het bekende stempel: te duur, te laat, ad hoc, niet te budgetteren.

Het tij keren: weloverwogen investeren in ICT

Om ICT te transformeren van vertrager naar versneller, zullen de zorgvisie en ICT visie met elkaar afgestemd worden op bestuursniveau. Vanuit de beoogde zorgprocessen is het zaak het huidige en toekomstige applicatielandschap in kaart te brengen: wat is er nodig qua software applicaties om processen te versimpelen, werkdruk te verlagen en betere zorg te verlenen? De zorgverleners zullen meegenomen moeten worden om nieuwe mogelijkheden te benutten om duurzaam betere zorg te verlenen. Door strategie, processen, mensen en systemen vanuit zorg en ICT samenhangend te bekijken komt er inzicht welke ICT investeringen het meeste opbrengen voor organisatie, zorgverlener en patiënt. Door dit inzicht is er grip op ICT en kan ICT concreet bijdragen aan een betere gezondheidszorg.

Meld je nu gratis aan voor de training IT Master in de Zorg t.w.v. € 595,– *
27 juni 2019 | 13:00 – 17:00 uur | Inntel Hotels – Utrecht Centre

Bronnen 

[1] https://www.zorgvisie.nl/zorgmanifest-neem-zorglandschap-op-de-schop/ 

Stefan IJmkerROI Manager IT-Councelor Oost